Category archives for John Donne

Gedichten van John Donne

De Engelse dichter John Donne wordt beschouwd als de liefdesdichter bij uitstek. Vooral de gedichten die hij in zijn jeugd schreef zijn heel aards en zinnelijk, maar tegelijk verwijzen zij naar een hogere, vergeestelijkte werkelijkheid, naar het metafysische. Een gedicht van John Donne kun je nooit volledig verklaren, een deel ervan blijft altijd verborgen voor de lezer, vooral door de beeldrijke, symbolische taal die hij gebruikt. Vandaar dat deze po√ęzie ook vrij moeilijk te vertalen is.