Category archives for Occultisme

Westerse esoterie

Tekstverantwoording De basistekst voor dit artikel schreef ik voor de Nl Wikipedia onder mijn accountnaam aldaar. De studie van westerse esoterie bestrijkt een breed spectrum aan esoterische stromingen in de westerse cultuurgeschiedenis. Het gaat met name om westerse opvattingen over “esoterie” sinds de renaissance tot heden. Hierbij kunnen ruwweg twee filosofisch-religieuze tradities worden onderscheiden (neoplatonisme […]